Selekcije

Selekcije

Osnovo za selekcije smo naredili že s sajenjem vinogradov. Ko je posamezna sorta grozdja posajena na najboljšo lego, ni več toliko pomembna starost trt, ampak je kvaliteta grozdja odvisna predvsem od optimalnih vremenskih pogojev. Grozdje za selekcije izberemo iz  trsov, ki v tistem letu dajo najboljšo kakovost.

Selekcija