Program razvoja podeželja

Program razvoja podeželja

Informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki jih izvajamo in za katere prejemamo podporo iz programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020

Naziv aktivnosti: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep 13)

Cilji: Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).

Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

​Spletna stran stran Evropske komisije, namenjene EKSRP (http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm)

Spletna stran Programa razvoja podeželja 2014 - 2020 (www.program-podezelja.si/).

»Il vino è la mia passione. Il vino unisce la tradizione, l’amore per la natura e il rispetto per le persone e l’ambiente.«

 

Adottando metodi minimamente invasivi, sono riuscito a creare un sapore che riflette l’armonia di tutti gli elementi del vino che poi diventano un tutt’uno ben proporzionato. Il nostro vino riflette la grande precisione, il lavoro duro e responsabile, l’impegno e la straordinaria conoscenza dei propri vigneti.