Program razvoja podeželja

Program razvoja podeželja

Informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki jih izvajamo in za katere prejemamo podporo iz programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020

Naziv aktivnosti: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep 13)

Cilji: Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).

Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

​Spletna stran stran Evropske komisije, namenjene EKSRP (http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm)

Spletna stran Programa razvoja podeželja 2014 - 2020 (www.program-podezelja.si/).

»Wine is my passion. It combines tradition, a love for nature and respect for the environment and people all in one.«

 

By interfering therewith only to a minimum extent, I have been able to ensure that tasting of our wines provides you with a sense of harmony that ties all of their elements into a harmonious whole, the latter also being a reflection of precision, hard and responsible work, dedication and intimate knowledge of my own vineyards.

 

News

Verona, Italy
14.04.2024
Paris, France
12.02.2024