Vinarstvo

Na vinskem trgu smo odkar pomnimo zase, čeprav sprva le z odprtim vinom. Zgodovina je bila pestra, meje so se pogosto premikale in težko je bilo zadovoljiti zahteve vedno novih tržišč. Vztrajali smo pri sortah, ki so se izkazale za najboljše v naših krajih, še zlasti na rebulo in merlot. Sredi druge polovice prejšnjega stoletja smo nekaj časa pustili Vinski zadrugi, da nam je rezala kruh; Robi je bil v letih 1989-1994 tam tudi zaposlen kot vodja kletarjev.
Vzporedno smo pripravljali vse potrebno, da bi sami začeli stekleničiti vina in tržiti naš pridelek. Od leta 1992 do leta 1998 smo za blagovno znamko uporabljali družinski priimek, po selitvi predelave v novo klet oziroma z letnikom 1999 pa smo se odločili za Dobuje. Kapaciteta kleti je 1000 hl vina, kar je skoraj trikrat več od letnega pridelka, saj smo prepričani, da le redka vina dosežejo polno zrelost v nekaj mesecih in jih zato tudi po leto, dve ali tri negujemo v sodih ali steklenicah.
Letnik se od letnika razlikuje, zato se ne držimo nobenih pravil, razen osnovne zapovedi, da morajo vina odražati harmonijo. "Harmonijo iščem povsod: v sebi, v naravi, v vsakem izdelku človeških rok ali uma in seveda tudi v vinu," opiše svoj življenjski in delovni moto Robi.