Družina Bučinel

Priimek Bučinel ni najbolj pogost briški priimek; vsekakor ga v krstni knjigi župnišča v Biljani najdemo prvič zapisanega leta 1808 v obliki Bučineu. Josip Bučineu (1808-1889) in Marija Jurič sta imela štiri otroke, med katerimi je prvorojenec Anton (1837-1912) postal naslednji gospodar.
V zakonu s Terezo Marinič se jima je rodilo enajst otrok, kot drugi Anton (1867-1917), ki je ostal na domačiji. Naslednji gospodar je bil njegov prvorojenec Frančišek (1898-1968), po njem pa je Dobuje prevzel najmlajši sin, Roman (1940), ki je še danes dejavno na kmetiji, čeprav je breme vodenja posestva prepustil najmlajšemu izmed treh otrok, Robiju (1970).
Pod isto streho je vedno živelo več generacij in znanje se je ob skupnem delu prenašalo iz roda v rod. Kdo od sedme generacije, Nina (2000) ali Jan (2004), bo nekoč prevzel vajeti Dobuja, pa je vprašanje, s katerim se najmlajša na kmetiji zaenkrat ne ukvarjata.